18 stycznia 2018

Jakie patogeny występują w kleszczach pospolitych na terenie Polski? Tabela z wynikami wybranych badań naukowych

Pobierz tabelę (dla prawidłowego wyświetlania wymagany jest program Excel)

Podgląd tabeli (w nieco gorszej jakości graficznej, dla osób nieposiadających Excela) 

Opracowanie składa się z dwóch kart: "Wyniki" oraz "Piśmiennictwo", w którym znajduje się spis przytaczanych badań.

Przypomnijmy też, że spośród 19 gatunków kleszczy występujących na stałe w Polsce, kleszcze pospolite (Ixodes ricinus) występują najczęściej i pełnią kluczową rolę jako wektor (przenosiciel) wielu różnych gatunków wirusów, bakterii i pierwotniaków, chorobotwórczych dla ludzi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz